Ballongverkstan Arenastaden

Öppet idag: 10:00 - 19:00

Evenemangsgatan 24
169 56 Solna Visa på karta »

Mer om Ballongverkstan Arenastaden »

Ballongverkstan Barkarby

Öppet idag: 11:00 - 19:00

Herrestavägen 1
177 38 Järfälla Visa på karta »

Mer om Ballongverkstan Barkarby »

Ballongverkstan Svea

Öppet idag: 10:00 - 19:00

Sveavägen 133
113 46 Stockholm Visa på karta »

Mer om Ballongverkstan Svea »

Ballongverkstans webshop

Vi hjälper dig med din beställning och svarar på frågor om lagerstatus. 

Kontakta
webshop@ballongverkstan.se
08-315881

Företagsservice

Vill du som företag få en offert på önskade varor och dekor. Vi hjälper dig med leverans från önskad butik

Kontakta
order@ballongverkstan.se
08-315881 

 

Återförsäljare

Har du en butik och vill sälja ballonger och partyartiklar

Kontakta 
Bacala Din Partygrossist 
order@bacala.se
08-26 66 62

Sökresultat

Produkter:

Kategorier:

Varumärken:

Sökningen gav inget resultat: ""

Inga resultat har hittats i produkter, varumärken eller kategorier.

Helium - hyr eller köp!

Hyra
Hos oss på Ballongverkstan kan du hyra 10L eller 20L helium. Vi har ett lager med helium i våra butiker så ring eller maila för att förbeställa ditt helium. Vi kan leverera helium i hela Sverige. Vi levererar genom AGA alternativ med bud. Med bud är det flexibelt och enkelt.

Köpa
Vi har engångsflaskor som du kan köpa och behålla hemma så länge du önskar. Sedan tar du med den till soptippen och slänger den på metallskrot.

Har du frågor eller vill boka leverans ring oss på 08-335009 eller maila order@ballongverkstan.se 

Köpa
1,25L liter helium

Pris: 499 kr 
Storlek: 70cm * 50*50cm
Vikt: 2 kg

Räcker till:
ca 15st 11" latexballonger

eller

ca 10st 18" folieballonger

Hyra
10 liter helium

Pris: 2 300 kr
Storlek: 70 cm * 30 cm 
Vikt: 20 kg

Räcker till:
ca 130st 11" latexballonger

eller

ca 120st 18" folieballonge

Hyra
20 liter helium

Pris: 3 200 kr
Storlek: 130 cm * 30 cm 
Vikt: 38 kg

Räcker till:
ca 260st 11" latexballonger

eller 

ca 240st 18" folieballonger

Köp helium direkt 

Heliumfakta

Mer information om Helium

Beställningsvillkor
För leveranser i Stockholm måste beställningen ske senast kl 10:00 dagen före. 
Det går även bra att hämta din heliumflaska på vårt kontor på Sveavägen 133.
I övriga landet gäller sju dagar men kan ofta kan det lösas snabbare, beror på vilken ort det ska levereras till, ring för snabbt besked. Vi säljer endast till företag. Privatpersoner i Stockholm hänvisar vi till ballongverkstan.se. RIng oss gärna kan vi tipsa om närmaste partybutik som har helium.

Leverans av helium
Vi kan leverera helium i hela Sverige. Vi levererar genom AGA alternativ med bud. 
Med bud är det flexibelt och enkelt. Priset på bud beror på vart och hur mycket du beställer.

AGA levererar och hämtar din heliumflaska/or för endast 150kr + moms per tillfälle och flaska.
Via AGA är det under dagen som gäller 08-16 som gäller och det går inte att tidsbeställa. 
Vi levererar inte 2,5 liters heliumflaskor med AGA men se gärna på www.aga.se och leta efter ditt närmaste försäljningsställe.
Är det över 10st ställen så kontakta oss för så kan vi undersöka möjligheterna att hjälpa er med ert event.

Hyra av heliumtub
Hos oss kan du hyra heliumtuber. De olilka storlekarna ser du i heliumtabellen. I heliumpriset ingår hyra av flaskan i 7 dagar. Därefter debiteras en avgift på 25kr/dag ink moms. Hos oss får du även låna en regulator när du hyr helium. Heliumflaskan skall vara fastspänd och ventilen stängd vid transport.

Helium i ballonger
Helium har en hel del säregna egenskaper, och det bör du tänka på när du fixar dina helium-ballonger. En av dem är heliumets lyftkraft. Även om helium är lättare än luft, måste man ha tillräckligt med helium i en ballong för att även lyfta materialet som ballongen är gjord av. Det är därför helium inte lyfter de allra minsta ballongerna – mängden helium som ryms är helt enkelt för liten för att orka bära materialet. En annan av heliumets egenskaper är dess förmåga att färdas genom material. Helium kan ta sig ut ur en ballong tre gånger så snabbt som luft, och det är därför en heliumballong bara håller i 6-12 timmar innan den börjar sjunka ner till marken. 

Blås därför alltid upp dina helium-ballonger samma dag! Man kan förlänga flygtiden genom att spruta in flytande plast, Hi-float, som tätar ballongen och därmed försvårar för heliumet att sippra ut.

Helium i flaskor
Heliumets förmåga att ta sig igenom material gör att det måste lagras i anpassade gasflaskor där det hålls under högt tryck. För att fylla ballongerna med helium använder man en särskild regulator anpassad för ballonger.

Helium i lungorna – VARNING!
Som de flesta vet låter man som Askungens hjälpsamma möss på julafton om man får helium i lungorna. Detta beror på att ljudets hastighet är nästan tre gånger så hög när det far genom helium jämfört med luft. Högre hastighet ger högre frekvens på ljudvågorna och därmed röstläget. OBS! Att andas in helium i lungorna kan leda till kvävning. Detta för att helium tränger undan den luft vi behöver för syreupptaget. Att andas in helium direkt från helium-flaskan är extremt farligt då det höga trycket kan förstöra lungornas vävnad.

Fakta om helium
Helium (He) är det näst vanligaste och näst lättaste ämnet i universum. Helium utgör nästan en fjärdedel av universums elementära massa (vikt). Endast väte är mer utbrett än just helium. Helium syns inte, har ingen lukt eller smak och är inte giftig eller kemiskt aktiv – faktum är att det är den minst aktiva av alla ämnen. Till skillnad från andra ämnen existerar helium endast i gasform förutom under extrema förhållanden. Helium har en rad ovanliga egenskaper, förutom att den har lyftkraft i vår atmosfär, har helium den lägsta kok- och smältpunkten av alla grundämnen.

Det var i slutet av 1800-talet som en fransk astronom upptäckte helium i solspektrat när han studerade en solförmörkelse – därav namnet helium: från grekiskans ”helios” som betyder sol. Idag används helium i olika typer av industrier som skyddsgas, kylgas, hjälp vid datering och djuphavsforskning - och till att blåsa upp ballonger!

På grund av helium-atomernas litenhet och ovilja att reagera med andra atomer, tenderar helium att långsamt sippra ut ur lagringsbehållare. Därav att en heliumballong inte håller mer än ett visst antal timmar. Hur länge det håller beror på kvaliteten på ballongen.

Heliumets historia
Existensen av helium insågs först av dansken Janssen under en solförmörkelse 1868 då han upptäckte en ny linje i solspektrat. År 1895 framställde den engelske kemisten William Ramsay helium genom att lösa ett uranhaltigt mineral i syra, vilket identifierades av Lockyer och Frankland som helium och samma år detekterade den tyske fysikern Heinrich Kayser spektrallinjer från helium i en ädelgasblandning framställd ur luft. Samma år framställde engelsmannen N.A. Langley och oberoende de svenska kemisterna Per Teodor Cleve och Abraham Langlet helium med exakt samma metod.

 

Första hjälpen
- Inandning : Höga halter kan orsaka kvävning. Symptomen kan även omfatta förlamning/
medvetslöshet. Kvävning kan inträffa utan förvarning. Flytta den skadade till frisk luft. Använd tryckluftsapparat med egen behållare. Se till att den skadade hålls varm och i stillhet. Tillkalla läkare. Ge andningshjälp om andningen upphör.

- Förtäring : Förtäring anses inte som potentiell väg av exponering.

 

Är helium brandfarligt?
Helium är inte brandfarligt i sig men heliumbehållaren kan explodera vid hög temperatur och bör flyttas ur riskzon. Det ska alltid finnas skyltar som förmedlar att du har en tub i lokalen. Vid brand - informera alltid brandmannen att det finns helium i lokalen så att de vet att explosionsrisk finns.

 

Användningsområde
Helium används bland annat till ballonger istället för väte, som till skillnad från helium, är explosivt. Man har också ersätt kväve med helium vid dykning (för att minska kvävenarkosen), i belysningsteknik och i metallurgi för att hindra oönskade kemiska reaktioner exempelvis vid svetsning och lödning. Helium används även som kylmedel för kärnreaktorer och som skyddsgas vid framställning av kiselkristaller.

Kärt barn har många namn: Helium, ballonghelium, ballonggas, eller ibland felstavat med särskrivning ballong helium, ballong gas, balong helium, balonghelium, balonggas,

TEKNISKT INFORMATION

NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET
Handelsnamn : Helium
Produkttyp : Laser, Chemical, Instrument, Ballong, Laboratorie
SDB Nr : IG 006
Användningsområde : Professionellt bruk.
Kemisk formel : He
Företag : AGA Gas AB
Rissneleden 14
S-17282 Sundbyberg, Sverige
Tel: +46 (0)8-706 95 00
E-mail: 
Nödtelefonnummer : 020-99 60 00 (24 h).

FARLIGA EGENSKAPER
Riskidentifiering : Komprimerad gas. Höga halter kan orsaka kvävning.

FÖRSTA HJÄLPEN
Första hjälpen

- Inandning : Höga halter kan orsaka kvävning. Symptomen kan även omfatta förlamning/
medvetslöshet. Kvävning kan inträffa utan förvarning. Flytta den skadade till frisk luft. Använd tryckluftsapparat med egen behållare. Se till att den skadade hålls varm och i stillhet. Tillkalla läkare. Ge andningshjälp om andningen upphör.

- Förtäring : Förtäring anses inte som potentiell väg av exponering.

BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
Brandklass : Ej brandfarlig.

Specifika risker : Kontakt med eld kan orsaka bristning/explosion av flaskan.
Farliga förbränningsprodukter : Ingen.
Eldsläckningsmedel
- Lämpliga släckningsmedel : Alla kända släckningsmedel kan användas.
Specifika metoder : Om det är möjligt, stoppa flödet av ämnet.
Gå ifrån gasflaskan och kyl den med vatten från en skyddad plats.

ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Personliga försiktighetsåtgärder : Utrym området.

Använd tryckluftsapparat med egen behållare inom riskområdet tills man är säker
på att faran är över.
Se till att luftväxlingen är tillräcklig.
Miljöskyddsåtgärder : Försök att stoppa utsläpp.
Saneringsmetoder : Ventilera området.

HANTERING OCH LAGRING
Förvaring : Förvara flaskan i väl ventilerat utrymme vid temperatur understigande 50°C.

Hantering : Tillbakaströmning av vatten in i flaskan måste förhindras.
Förhindra tillbakaströmning in i flaskan.
Använd bara korrekt specificerad utrustning som är lämplig för detta ämne, dess
tryck och temperatur. Kontakta gasleverantören vid osäkerhet.
Se leverantörens instruktioner för hantering av gasflaskor.

BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD
Personlig skyddsutrustning : Kontrollera att tillräcklig ventilation finns.

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Fysikaliskt tillstånd vid 20°C : Komprimerad gas.
Färg : Färglös.
Lukt : Ingen luktvarning.
Molekylvikt [g/mol] : 4
Smältpunkt [°C] : Gäller inte.
Kokpunkt [°C] : -269
Kritisk temperatur [°C] : -268
Ångtryck, 20°C : Gäller inte.
Relativ densitet (luft=1) : 0.14
Relativ densitet, vätska (vatten=1) : Gäller inte.
Vattenlöslighet [mg/l] : 1.5
Brännbarhetsgränser [vol% i luft] : Ej brandfarlig.

TOXIKOLOGISK INFORMATION
Information om toxicitet : Inga kända förgiftningseffekter orsakas av denna produkt.

EKOLOGISK INFORMATION
Information om ekologiska effekter : Ingen känd miljöpåverkan av denna produkt.

AVFALLSHANTERING
Allmän : Släpp inte ut i avlopp, källare, gropar eller andra platser där gasansamling kan vara farlig. Till luften på en väl ventilerad plats. Kontakta leverantören om vägledningen behövs.

TRANSPORTINFORMATION
UN No : 1046
Faro nr : 20
ADR/RID
Transportnamn : HELIUM, KOMPRIMERAD
ADR Klass : 2
ADR/RID Klassificeringsregler : 1 A
ADR märkning : 2.2
Annan transportinformation : Undvik transport med fordon där lastutrymmet inte är åtskilt från förarhytten.
Överlämna transportkort (skriftlig instruktion) till föraren.
Vid transport :

Skall gasflaskor vara fastspända.
Se till att flaskventilen är stängd och inte läcker.
Se till att ventilens skyddsmutter eller tätplugg (i förekommande fall) är korrekt påsatt.
Se till att ventilskyddet (i förekommande fall) är korrekt påsatt.
Se till att tillräcklig ventilation säkerställs.
Se till att gällande regler följs.


GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
EG-Klassificering : Ej inkluderad i Annex I.
Ej klassificerad som farligt beredning.
EG-märkning : Ingen EG-märkning erfordras.
Symbol(er) : Ingen.
R-Fras(er) : Ingen.
S-Fras(er) : Ingen.


ANNAN INFORMATION
Kvävande vid höga halter.
Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.
Undvik inandning av gas.
Se till att alla nationella/lokala bestämmelser följs up.
Risken för kvävning är ofta förbisedd och måste påpekas vid utbildning av personal.

(Källor: Wikipeda.org, AGA, Linde gas)