Ballongverkstan Företagsservice


11346 Stockholm Visa på karta »

Mer om Ballongverkstan Företagsservice »

Ballongverkstan Svea

Öppet idag: 10:00 - 16:00

Sveavägen 133
113 46 Stockholm Visa på karta »

Mer om Ballongverkstan Svea »

Ballongverkstans webshop

Vi hjälper dig med din beställning och svarar på frågor om lagerstatus. 

Kontakta
webshop@ballongverkstan.se
08-315881

Företagsservice

Vill du som företag få en offert på önskade varor och dekor. Vi hjälper dig med leverans från önskad butik

Kontakta
order@ballongverkstan.se
08-315881 

 

Återförsäljare

Har du en butik och vill sälja ballonger och partyartiklar

Kontakta 
Bacala Din Partygrossist 
order@bacala.se
08-26 66 62

Sökresultat

Produkter:

Kategorier:

Varumärken:

Sökningen gav inget resultat: ""

Inga resultat har hittats i produkter, varumärken eller kategorier.

Vi hyr inter ut helium längre med hjälper er gärna med uppblåsning av ballonger. Välkommen att ringa oss på 08-335009!

Vad är helium?

Helium (He) är det näst vanligaste och näst lättaste ämnet i universum. Helium utgör nästan en fjärdedel av universums elementära massa (vikt). Endast väte är mer utbrett än just helium. Helium syns inte, har ingen lukt eller smak och är inte giftig eller kemiskt aktiv – faktum är att det är den minst aktiva av alla ämnen. Till skillnad från andra ämnen existerar helium endast i gasform förutom under extrema förhållanden. Helium har en rad ovanliga egenskaper, förutom att den har lyftkraft i vår atmosfär, har helium den lägsta kok- och smältpunkten av alla grundämnen. 

Helium framställs ur en heliumrik naturgas som främst finns i USA. Det var även här själva proceduren av framställningen upptäcktes 1918. Man framställer det genom fraktionerad destillation av naturgasen. Naturgasen måste kylas ner till en viss temperatur för att få en fast (flytande) form. Heliumet kan inte göras fast på detta vis utan görs med tryck som också gör att man kan separera helium. Tillför man sedan ett visst tryck på helium kan man även få den att uppnå fast form.

Att använda helium till ballonguppblåsning

Helium har en hel del säregna egenskaper, och det bör du tänka på när du fixar dina helium-ballonger. En av dem är heliumets lyftkraft. Även om helium är lättare än luft, måste man ha tillräckligt med helium i en ballong för att även lyfta materialet som ballongen är gjord av. Det är därför helium inte lyfter de allra minsta ballongerna – mängden helium som ryms är helt enkelt för liten för att orka bära materialet. En annan av heliumets egenskaper är dess förmåga att färdas genom material. Helium kan ta sig ut ur en ballong tre gånger så snabbt som luft, och det är därför en heliumballong bara håller i 6-12 timmar innan den börjar sjunka ner till marken. 

Blås därför alltid upp dina helium-ballonger samma dag! Man kan förlänga flygtiden genom att spruta in flytande plast, Hi-float, som tätar ballongen och därmed försvårar för heliumet att sippra ut.

Helium i flaskor. Heliumets förmåga att ta sig igenom material gör att det måste lagras i anpassade gasflaskor där det hålls under högt tryck. För att fylla ballongerna med helium använder man en särskild regulator anpassad för ballonger.

Att andas in helium

Som de flesta vet låter man som Askungens hjälpsamma möss på julafton om man andas in helium. Detta beror på att ljudets hastighet är nästan tre gånger så hög när det far genom helium jämfört med luft. Högre hastighet ger högre frekvens på ljudvågorna och därmed röstläget. OBS! Att andas in helium i lungorna kan leda till kvävning. Detta för att helium tränger undan den luft vi behöver för syreupptaget. Att andas in helium direkt från helium-flaskan är extremt farligt då det höga trycket kan förstöra lungornas vävnad.

Inandning. Höga halter kan orsaka kvävning. Symptomen kan även omfatta förlamning/medvetslöshet. Kvävning kan inträffa utan förvarning. Flytta den skadade till frisk luft. Använd tryckluftsapparat med egen behållare. Se till att den skadade hålls varm och i stillhet. Tillkalla läkare. Ge andningshjälp om andningen upphör.

Förtäring. Förtäring anses inte som potentiell väg av exponering.

Hantering och säkerhet

Säkerhetsinformation

Helium är inte brandfarligt i sig men heliumbehållaren kan explodera vid hög temperatur och bör flyttas ur riskzon. Det ska alltid finnas skyltar som förmedlar att du har en tub i lokalen. Vid brand - informera alltid brandmannen att det finns helium i lokalen så att de vet att explosionsrisk finns.

Lämpliga släckningsmedel: Alla kända släckningsmedel kan användas.
Specifika metoder: Om det är möjligt, stoppa flödet av ämnet. Gå i från gasflaskan och kyl den med vatten från en skyddad plats.
Personliga försiktighetsåtgärder: Utrym området. Använd tryckluftsapparat med egen behållare inom riskområdet tills man är säker på att faran är över. Se till att luftväxlingen är tillräcklig.
Miljöskyddsåtgärder: Försök att stoppa utsläpp.
Saneringsmetoder: Ventilera området.

Hantering, lagring och transport

Förvaring: Förvara flaskan i väl ventilerat utrymme vid temperatur understigande 50°C.
Hantering: Tillbakaströmning av vatten in i flaskan måste förhindras. Använd bara korrekt specificerad utrustning som är lämplig för detta ämne, dess tryck och temperatur. Kontakta gasleverantören vid osäkerhet. Se leverantörens instruktioner för hantering av gasflaskor.

Vid transport :
• Skall gasflaskor vara fastspända.
• Se till att flaskventilen är stängd och inte läcker.
• Se till att ventilens skyddsmutter eller tätplugg (i förekommande fall) är korrekt påsatt.
• Se till att ventilskyddet (i förekommande fall) är korrekt påsatt.
• Se till att tillräcklig ventilation säkerställs.
• Se till att gällande regler följs.

Transportinformation

UN No: 1046
Faro nr: 20
Transportnamn: HELIUM, KOMPRIMERAD
ADR Klass: 2
ADR/RID Klassificeringsregler: 1 A
ADR märkning: 2.2
Annan transportinformation: Undvik transport med fordon där lastutrymmet inte är åtskilt från förarhytten. Överlämna transportkort (skriftlig instruktion) till föraren.

Klassificering och märkning

EG-Klassificering: Ej inkluderad i Annex I.
Ej klassificerad som farligt beredning.
EG-märkning: Ingen EG-märkning erfordras.
Symbol(er): Ingen.
R-Fras(er): Ingen.
S-Fras(er): Ingen.

Leverantörsinformation

Handelsnamn: Helium
Produkttyp: Laser, Chemical, Instrument, Ballong, Laboratorie
SDB Nr: IG 006
Användningsområde: Professionellt bruk.
Kemisk formel: He
Företag: AGA Gas AB
Rissneleden 14
S-17282 Sundbyberg, Sverige
Tel: +46 (0)8-706 95 00
Nödtelefonnummer: 020-99 60 00 (24 h).