Helium Shortage 4.0

Helium utvinns ur naturgas, där den kan förekomma i ganska höga halter. Om man kyler ner naturgasen till låg temperatur kondenserar alla gaser utom helium, som på så sätt kan separeras. U.S.A, Qatar and Algeria har de största tillgångarna och de är också de största leverantörerna tillsammans med Ryssland. “Helium Shortage 4.0” som den nuvarande bristen kallas, började i juli 2021 när en fyra månader lång underhållsperiod startade av US Bureau of Land Management’s anläggning CHEU (Crude Helium Enrichment Unit)  i Amarillo, Texas, som enskild bistod världsmarknaden med 10% av den totala tillgången.  2022 var egentligen tänkt att vara året tillgången ökade igen från för lite till mer än tillräckligt. Detta tack vare det ryska, statsägda bolaget Gazprom och dess nya anläggning Amur. En anläggning som har potential att öka den globala tillgången med en tredjedel. Amur öppnade i september 2021 men stängdes av ganska omedelbart för ett planerat färdigställande av hela anläggningen. Medan utvinningen låg nere exploderade och brann den anläggning som skeppar gasen till Amur och Gazproms utvinning avstannade helt. Lägg därtill handelssanktionerna gentemot Ryssland på grund av pågående krig i Ukraina.

Utöver bristen på produktion från Amur har heliumtillförseln påverkats negativt av ytterligare ett längre avbrott i CHEU som varade från mitten av januari till mitten av juni, planerade underhållsavbrott som minskade produktionen från Qatar under första kvartalet, minskad produktion från Algeriet på grund av kriget i Ukraina och en brand i en naturgasbearbetningsanläggning i Haven, Kansas. 

Medan bristen ansågs var på topp under första halvåret 2022, har bristen hållit i sig under de senaste 15 månaderna och det råder fortfarande en hel del osäkerhet om när Helium Shortage 4.0 äntligen kommer att ta slut. 

Vinstmarginalen för att utvinna helium har länge varit låg och intresset för att investera i att utvinna det har bland världens bara 14 naturgasanläggningar har varit lika lågt. Därför påverkas vi i större grad när bara två anläggningar får problem som beskrivits ovan. För att motivera fler att kliva in på marknaden har priset på helium nästa fördubblats den senaste tiden och visst har det hjälpt - men det betyder också att vårt pris på heliumfyllda ballonger gått upp. Och nu är det alltså helt stopp på leveranserna. 

Lite knepigt när man är en partybutik som specialiserat sig på ballonger, eller hur?! Därför har vi synliggjort våra luftfyllda ballongdekorationer mer och egentligen är vi rätt glada för det för vi älskar ju att jobba med formationer av latex- och folieballonger fyllda med luft. Det kan rent av vara det roligaste vi vet! Heliumbristen kommer att vara relativt länge enligt alla prognoser (många tror hela 2023) och det lilla som finns kostar många gånger mer än vanligt, så vi hoppas få producera massor med fina luftfyllda “buketter” till er! Ni hittar vårt stadigt ökande sortiment här. Om du inte hittar något som passar så hör av dig till oss så hittar vi tillsammans på något! Som alltid till ett attraktivt pris.




Våra ballonger är tillverkade av 100% naturlatex, inga extra tillsatser.

Latex urvinns ur gummiträd (Hevea brasilliensis). En bit bark huggs bort från trädet och den mjölkiga växtsaft som rinner ur fångas upp i en behållare - allt utan att skada trädet. Processen liknar mycket den som används för att samla upp lönnsirap. Gummiträdet har sitt ursprung i regnskogarna i Sydamerika och togs till Europa från Brasilien och växer nu planterat i många länder med tropiskt klimat. Eftersom latex är värdefullt, inte bara för tillverkning av ballonger utan andra viktiga gummiprodukter som t ex operationshandskar, så är gummiträden ekonomiskt värdefulla och hindrar på så sätt skövling av skogarna. Det gillar vi!

Qualatex latexballonger är gjorda av 100 % naturlig latex - utan tillsatser. Det gör våra ballonger miljövänliga och ofarliga för naturen - det gillar vi också! Latex bryts ned i både solljus och vatten och förmultningsprocessen börjar nästan omedelbart. Oxidation (frostandet) är en av de första tecken på att förmultningsprocessen börjat och gör att det ser ut som att latexballongerna tappar sin färg. Utsatthet för solljus påskyndar processen, men en naturlig mikroorganismattack naturaliserar gummit även i mörker. Statistik visar att under liknande miljöomständigheter har latex ballonger förmultnat under samma hastighet som ett eklöv. Den exakta tiden för förmultning varierar såklart beroende på olika förhållanden.


Släpp inte!

Släpp inte heliumballonger utomhus. Släng ansvarsfullt.



Håll koll!

Ouppblåsta eller spräckta ballonger kan utgöra en kvävningsrisk.


Köp CE-märkt!

CE-märkta ballonger omfattas av Europas högsta tillverknings- och teststandard.


Hantera säkert!

Fråga efter latex-allergier innan kalaset och andas ALDRIG in helium

Alla ballonger - latex som microfolie - ska sopsorteras som brännbart. Latex förmultnar i naturen men det betyder inte att de ska kastas i naturen. Lägg förbrukade ballonger i soporna och håll ouppblåsta ballonger, nya som gamla, borta från små barn och hundar.


Fakta om helium

Helium (He) är det näst vanligaste och näst lättaste ämnet i universum. Helium utgör nästan en fjärdedel av universums elementära massa (vikt). Endast väte är mer utbrett än just helium. Helium syns inte, har ingen lukt eller smak och är inte giftig eller kemiskt aktiv – faktum är att det är den minst aktiva av alla ämnen. Till skillnad från andra ämnen existerar helium endast i gasform förutom under extrema förhållanden. Helium har en rad ovanliga egenskaper, förutom att den har lyftkraft i vår atmosfär, har helium den lägsta kok- och smältpunkten av alla grundämnen. 

Helium framställs ur en heliumrik naturgas som främst finns i USA. Det var även här själva proceduren av framställningen upptäcktes 1918. Man framställer det genom fraktionerad destillation av naturgasen. Naturgasen måste kylas ner till en viss temperatur för att få en fast (flytande) form. Heliumet kan inte göras fast på detta vis utan görs med tryck som också gör att man kan separera helium. Tillför man sedan ett visst tryck på helium kan man även få den att uppnå fast form.

ATT ANVÄNDA HELIUM I BALLONGER. Helium har en hel del säregna egenskaper, och det bör du tänka på när du fixar dina helium-ballonger. En av dem är heliumets lyftkraft. Även om helium är lättare än luft, måste man ha tillräckligt med helium i en ballong för att även lyfta materialet som ballongen är gjord av. Det är därför helium inte lyfter de allra minsta ballongerna – mängden helium som ryms är helt enkelt för liten för att orka bära materialet. En annan av heliumets egenskaper är dess förmåga att färdas genom material. Helium kan ta sig ut ur en ballong tre gånger så snabbt som luft, och det är därför en heliumballong bara håller i 6-12 timmar innan den börjar sjunka ner till marken. 

Blås därför alltid upp dina helium-ballonger samma dag! Man kan förlänga flygtiden genom att spruta in flytande plast, Hi-float, som tätar ballongen och därmed försvårar för heliumet att sippra ut. Heliumets förmåga att ta sig igenom material gör att det måste lagras i anpassade gasflaskor där det hålls under högt tryck. För att fylla ballongerna med helium använder man en särskild regulator anpassad för ballonger. Som de flesta vet låter man som Askungens hjälpsamma möss på julafton om man andas in helium. Detta beror på att ljudets hastighet är nästan tre gånger så hög när det far genom helium jämfört med luft. Högre hastighet ger högre frekvens på ljudvågorna och därmed röstläget. OBS! Att andas in helium i lungorna kan leda till kvävning. Detta för att helium tränger undan den luft vi behöver för syreupptaget. Att andas in helium direkt från helium-flaskan är extremt farligt då det höga trycket kan förstöra lungornas vävnad.

INANDNING. Höga halter kan orsaka kvävning. Symptomen kan även omfatta förlamning/medvetslöshet. Kvävning kan inträffa utan förvarning. Flytta den skadade till frisk luft. Använd tryckluftsapparat med egen behållare. Se till att den skadade hålls varm och i stillhet. Tillkalla läkare. Ge andningshjälp om andningen upphör.

FÖRTÄRING. Förtäring anses inte som potentiell väg av exponering.

Säkerhetsinformation

Helium är inte brandfarligt i sig men heliumbehållaren kan explodera vid hög temperatur och bör flyttas ur riskzon. Det ska alltid finnas skyltar som förmedlar att du har en tub i lokalen. Vid brand - informera alltid brandmannen att det finns helium i lokalen så att de vet att explosionsrisk finns.

Lämpliga släckningsmedel: Alla kända släckningsmedel kan användas. Specifika metoder: Om det är möjligt, stoppa flödet av ämnet. Gå i från gasflaskan och kyl den med vatten från en skyddad plats. Personliga försiktighetsåtgärder: Utrym området. Använd tryckluftsapparat med egen behållare inom riskområdet tills man är säker på att faran är över. Se till att luftväxlingen är tillräcklig. Miljöskyddsåtgärder: Försök att stoppa utsläpp. Saneringsmetoder: Ventilera området.

Hantering och lagring

Förvaring: Förvara flaskan i väl ventilerat utrymme vid temperatur understigande 50°C. Hantering: Tillbakaströmning av vatten in i flaskan måste förhindras. Använd bara korrekt specificerad utrustning som är lämplig för detta ämne, dess tryck och temperatur. Kontakta gasleverantören vid osäkerhet. Se leverantörens instruktioner för hantering av gasflaskor.

Klassificering och märkning

EG-Klassificering: Ej inkluderad i Annex I. Ej klassificerad som farligt beredning. EG-märkning: Ingen EG-märkning erfordras. Symbol(er): Ingen. R-Fras(er): Ingen. S-Fras(er): Ingen



Transportinformation

UN No: 1046 Faro nr: 20 Transportnamn: HELIUM, KOMPRIMERAD ADR Klass: 2 ADR/RID Klassificeringsregler: 1 A ADR märkning: 2.2 Annan transportinformation: Undvik transport med fordon där lastutrymmet inte är åtskilt från förarhytten. Överlämna transportkort (skriftlig instruktion) till föraren.


Vid transport: Gasflaskor ska vara fastspända. Flaskventilen ska vara stängd och inte läcka. Se också till att ventilens skyddsmutter eller tätplugg och ventilskyddet är korrekt påsatt. Ombesörj tillräcklig ventilation och följ gällande regler.

Leverantörsinformation

Handelsnamn: Helium
Produkttyp: Laser, Chemical, Instrument, Ballong, Laboratorie
SDB Nr: IG 006
Användningsområde: Professionellt bruk.
Kemisk formel: He
Företag: AGA Gas AB
Rissneleden 14
S-17282 Sundbyberg, Sverige
Tel: +46 (0)8-706 95 00
Nödtelefonnummer: 020-99 60 00 (24 h)

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.